Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstava V.Lamra v Písku v létě 2007

Chodba knihovny Prácheňské muzeum v Písku : 2. července - 2. srpna - Václav Lamr - obrazy. Doprovodná výstava u příležitosti 38. Konference Mezinárodního ekumenického společenství IEF v Písku.

Chodba knihovny Prácheňského muzea vybízí ke chronologickému seřazení biblických příběhů. První trojice obrazů má centrum ve Slunci v podobě zlatého města. Boží plán zjevený v Bibli je postupně odhalovat svůj charakter s cílem mít věčné obecenství s lidmi. První obraz Dvojice velebitelé připomíná Adama a Evu před pádem. Tvář Abrahama vyhlíží naplnění boží smlouvy a přimlouvá se za Sodomu. Jeho vnuk Jákob zápasí s adělem o požehnání. V tomto zápase s Bohem dostal jméno Izrael, to znamená „Bůh bojující“. Izrael je stále Bohem vyvolený národ. Klíčem k řešení Blízkovýchodního konfliktu je příběh na obraze Rut a Boaz. Do rodokmene Mesiáše byla vštípena Bohem tato moabská dívka, která se stala prababičkou slavného krále Davida. To ukazuje, že všechny národy mají rovné místo před Bohem. Další Slunce ukazuje, že z rodu Judova vzešel Mesiáš Ježíš Kristus, Slunce spravedlnosti. Obraz modlitba Daniele připomíná dobu, kdy Izrael pro svou nevěrnost Boží smlouvě byl uveden do Babylonského zajetí. Příběh obrazu Tři mládenci v peci ohnivé je důkazem, že v i době pronásledování byl a je Bůh na straně věrných. Černý modlitebník připomíná Boží plán, aby se Jeho požehnání rozšířilo skrze Izrael a Mesiáše do všech národů světa.

Obrazem Zlaté město "Jeruzalém" začíná období Nového zákona, kde je ústřední postavou vtělený Bůh, Ježíš Kristus, Spasitel světa. Žena s dítětem mezi náhrobky ukazuje, že Ježíš přišel mimo jiné, aby odstranil největšího nepřítele lidstva - smrt. Cyklem obrazů otce a syna jsem přiblížil příběh, který Ježíš vyprávěl o konfliktu generací. Syn s dědictvím odchází z domova a znehodnotí majetek. Milosrdný otec v příběhu, který synu odpouští a obnovuje jeho postavení, je obrazem Boha Otce, který nás miluje a vyhlíží. Biblický pojem „spása“ znamená záchranu v celém spektru našeho života, nejenom naší duše. Kresby, jak Ježíš uzdravuje slepého a ochraňuje cizoložnou ženu, ukazují, že Ježíš na kříži odstranil nejenom morální hřích, ale i nemoc a obnovil naši společenskou a sociální důstojnost. Kristus ukřižovaný a obraz Klesající pod křížem na území České republiky zdůrazňuje geografický dopad a důsledek spásy v tomto čase. Jde o Čechy, Evropany, národy světa. Obraz lidí, kteří zvedají ruce k chvále Boha a kladou je na potřebné, naznačuje úkol dnešní církve. Poslední v řadě je obraz, jak se Ježíš po svém vzkříšení zjevil učedníkům na cestě do Emauz. Emazy mají však podobu jihočeské vesnice. Velký obraz vítěze vzkříšení v čele prostoru je souhrnem všech, kdo postavili hodnotu Bible nad cenu svého života. Myslím tím například na Mistra Jana Husa, který za poznanou pravdu obětoval život. Tvář vzkříšeného je jakousi branou do další etapy lidstva. Biblické zjevení nekončí "tečkou", ale dvojtečkou. To nejlepší začne. Přichází Boží království, kdy v Novém věku bude králem lidstva Ježíš Kristus. To je obsahem poslední knihy Bible.

Dvojobraz lidí chválících Boha ukazuje na činnost, která bude pokračovat ve věčnosti. Na závěr připomínám výzvu, která je pod obrazem ukřižovaného.

Ježíš řekl: "Kdo věří ve mě, má život věčný." (Jan 6:47)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář