Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVDA OSVOBOZUJE I EXTREMISTY,NACISTY,ANARCHISTY.

16. 11. 2007
PRAVDA OSVOBOZUJE I EXTREMISTY,NACISTY,ANARCHISTY.

K událostem v sobotu 10.11.2007 -Zájemci mohou přečíst mou hodinovou reportáž průběhu výročí křišťálové noci v sobotu 10.11.2007 v Praze na mém vebu: www.lamr.estranky.cz

K následujícímu článku si přečtěte Izaiaš 42,22/ Jan 8.32,36

Jednoho dne, když jsem jel z Moravy do Prahy, přistoupilo do vlaku v Pardubicích velké množství skynů z nějakého potlachu. Zcela zaplnili chodbičku a nástupní prostory vagonu.Hned začali řvát do rytmu: ,,Cigáni do plynu..Cigáni do plynu..,, Řvali to jako by jim šlo samým o život.Prostor se naplnil duchovní mocí smrti.Jeden Rom v našem kupé co se vracel od Košic za prací do Prahy se ihned skryl pod kabát.Lidé ztuhli strachem, studentka naproti očividně zbledla..Náhle na mne padla jistota odporu proti té manfestaci agrese. V tu chvíli jsem vstal, vešel do chodby a zvolal jsem: ,, Pánové, tohle se v Čechách volat nebude ! Bůh stvořil všechny lidi, tedy Čechy, Romy i Židy, a proto je miluje.,, Stály vedle mne vysoké, urostlé postavy skinů v koženných bundách a linula z nich česká kombinace piva a čehosi tvrdého.Jeden z nich řekl:,, Šéfe, nemáš pravdu. Bůh přeci stvořil Adama a ne Cigány..,, Pochválil jsem jeho znalost:,,Je vidět, že tví rodiče tě vodili do nedělní školy a jsi věřící..,,Zašklebil se, že nevěří. A já na něho: ,,A proč ta nenávist ? Národy se mají mít rádi, jsou příbuzbní, stvořeni Bohem..,, ,,Jen ne Cigáni, namítali.,,.A tak z toho začala na chodbě prudká diskuse. Skinové se navzájem začali přít, hádat. Jeden se mi snažil vysvětlit svůj postoj na Romy.A já mu řekl něco o tom, že ten plyn souvisí s holokaustem Židů, co napsali Bibli, ze které jste tu citovali.Mohl jsem na chvíli přejít o Kristu a evangelizovat.Opět opoziční názory.Někdo mne z nich i hájil.Jednomyslný duch rasismu náhle odvanul z chodbičky jako kouř ze zapálených cigaret otevřenými okny.Najednou tu stálo několik krásných mladých lidí, co je právě opustil DUCH AGRESA A NENÁVISTI.Začali samostatně uvažovat a rozdělili se na několik názorových postojů.  Ta atmosféra se ihned změnila, jakmile jsem vyslovil pojem Bůh a Ježíš Kristus.Když jsem se vrátil do kupé,otevřela na mne studentka obdivně oči, a staří manželé prohlásili, že mě mohli klidně vyhodit z jedoucího vlaku.
  .Řekl jsem si, že nikdy už nesmím promarnit žádnou příležitost k hovoru s těmi mladými, jejichž myšlení je napadeno touto rakovinou rasové nenávisti.Měl jsem možnost dokonce uspořádat koncert pro anarchisty v bývalém nelegálním středisku v Ladronské tvrzi. Tam byli mladí anarchisté, opozičníci neonacistů  dojati zvěstí evangelia přinesené na jejich kulturní rovině.Hrál tam na violoncello bývalý politický vězeń za odpírání vojny / Vladimír Kočí /a jedna harfenistka, co se právě vrátila z turné po USA.Přitom jsem jim četl své evangelizační básně a aforismy. To je chytlo. Ani nás nechtěli pustit a uvařili ném vegetariánský guláš. Do noci jsme si mohli s nimi povídat a říkat svědectví o proměńující moci Ježíše  našich životech. Je nutno itenzivně, všemi dostupnými prostředky a v moci Ducha svatého přinášet mladé generaci Evangelim Ježíše Krista.Tam ve vlaku na mne padlo pomazání odvahy až nenávisti proti tomu Nepříteli, co loupí, krade, ničí a zajímé mladé lidi. Zde je duchovní řešení. Žádné sociální politické a jiné prostředky nepomohou bez tohoto podstatného.Čtěte se mnou z Izaiáše. Zde je i příkaz k vymítání démonů rasizmu, co mládež drží v žaláři: Cituji upravenou Kraličtinu: ,, Tento lid je uloupený, a utlačený. Jejich mládence zajímají a skrývají do žalářů, jsou uloupeni, není kdo by je vytrhl ,,z rozchvátání,,Není kdo by řekl: NAVRAŤ ZASE !! / volně přeloženo / Izaiaš 42.22 Zde je klíč.Oběť známe: mladé lidi dneška. Formu zajetí známe: rasovou, ideovou náboženskou nenávist, fanatismus, nihilismus,nacismus, komunismus, anarchii, narkotika,sexualismus, alkoholismus a jiné ismy ale i televismus, ,esoterismus,extremismus všeho druhu. Ti mladí anarchisté a neonacisté, skinové ze soboty 10.11.2007  byli jen špičkou ledovce.Jsou promítnutím našich vlastních ambic, potlačených a skrývaných motivací.A kde je řešení? Kde je ten lid,který ještě v době Izaiáše nebyl, a nyní JEST ? To je církev Kristova v pomazání, vědoma své duchovní autority, která je nám dána v Kristu Ježíši.Je to církev, která dnes povstane zajisté a zvolá v moci, kterou se děsí Satan, démoni a peklo: ,,NAVRAŤ ZASE !! -Duchu z propasti, navrať ty mladé muže a dívky aby mohli prožít to nejlepší s Králem Krílů, s Ježíšem. V tomto národě PRAVDA PÁNĚ VÍTĚZÍ !! Žádná jina pravda zde nemá šanci.Ani nevíme, jaký nám předali poklad představitelé a mučedníci reformace ! Kdy ho vykopeme? Lépe: Kdy ho sneseme z presidenské zástavy do reality ulic našich měst a vesnic ? Jednou jsem panu presidentovi Václavu Klausovi mohl říci toto: Pane presidente.Pravda Páně vítězí .A není moci a síly, či autority, která by ji vtom mohla zabránit.Souhlasně sevřel rty a pokýval hlavou .Řekl mi že by byl rád aby se čas od času ta pravda prosadila, pokud to půjde.Nato jsem mu řekl, že tou Pravdou je Kristus
      Evangelizace mladé generace je jak vidíme dnes životně důležitou povinností věřících v Ježíše Krista.Nikdo nás v tom nemůže nahradit a zastoupit. Žádná jiná činnost tomu nesmí být po oné sobotě nadřazena.Pro mne je výročí 10.11. totálním nakopnutím, abychom nezráceli čas.Nebo bude mladá generace sežraná netvory z pekla a démonizovaná.Sociální projekty mohou dělat i humanisté všeho druhu, ale kázat Krista musíme jen my.Církve vážou evangelisty na všechny možné druhotné činnosti a neuvolní je a nepodporují dostatečně. Místo reklam na cigarety nebo hinduistické meditace by se mělo objevovat v Praze a v Česku, v Evropě Boží vysvobozující Slovo na bilbordech. Masmedia, noviny televize by se měla zaměřit k vysvobození národů Evropy.Jen poznání Pravdy - Ježíše Krista osvobozuje.I naše anarchisty a neonacisty, různé extremisty. Nakonec i mne osvobodil Ježíš z jednoho extremismu, který mne ničil. Jsem svědek, že mne Ježíš  vyvedl z duchovního zajetí..Mluvím ze zkušenosti.Svět a politikové vidí, že víc nemohou. Kde končí lidská schopnost, začíná Ježíš Kristus z Nazaréta, ten Král Židovský, ten Kníže Pokoje, Rek udatný,Mesiáš a Spasilel, Lékař, Učitel národů. Budu na závěr citovat poslední myšlenku  presidenta V. Klause z jeho projevu ve kterém regoval na události  dne 10.11.2007:,,Problém není ve vylepšení policie i když je to nezbytné. Problém extremistů není ,,v nich,, problém je ,,v nás,, protože z nás vyrůstají.

Sežeňte si ten projev, mohu ho přeposlat. Omluvte chyby. Václav Lamr  tel.774624852

 

Náhledy fotografií ze složky Transparenty

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář