Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse o euthanasii - dopis Václava Lamra

31. 3. 2008
Protože se mi nepodařilo dostat se do diskuse o euthanasii v článku, který je v novinkách dnes 23.5.2007, činím to touto cestou. Pan poslanec za ODS Boris Šťastný jako zásadní podmínku legálního aktu euthanasie považuje v nové diskusi v parlamentu jednak souhlas pacienta (Nemocného) za jeho plného vědomí na základě prohlášení lékařů, že je nevyléčitelně nemocný. Oba prvky jako podklad pro eticky legální euthanasii, jinak řečeno "legální vraždu" jsou samy o sobě pochybené.Nebudu přidávat k již rozvinuté diskusi argumenty eticko-náboženské.Ty jistě kvalifikovaně podali zástupci jmenovaných náboženských společenství ( křesťané, židé, muslimové). Jako křesťan stojím za biblickými argumenty, které v případě interrupce i euthanasie jsou jasně vyjádřeny slovy Stvořitele člověka: "NEZABIJEŠ" ( Exodus 20.13). To platí ve smyslu zabití jiné osoby a vlastní osoby, tedy osoby nenarozené,nebo stojící na konci života v nemoci.

 

  Oba jmenované prvky diskuse o obnovení diskuse kolem euthanasie jsem označil za pochybné z těchto důvodů: Vědomí těžce nemocného-

chronika či osoby pod vlivem chemické a jiné léčby,či stavu samotné nemoci, která silně ovlivňuje vědomí, není jasné a objektivní. Takový

člověk nemůže jasně s plným vědomím rozhodovat o tak závažné věci, jako je ukončení vlastního života. Vím to z vlastní zkušenosti, kdy

jsem několik let v době totality ( 1966-1969 ) pracoval jako ošetřovatel v oddělení chronických stavů na psychiatrickém oddělení

(v klášteře Želiv ) a další roky jako ošetřovatel chronických a poúrazových stavů,v ústavu tělesně postižených, kde jsem ošetřoval

ležáky atd. Pozoroval jsem mimo jiné jak se psychika a rozhodování lidí měnilo po podání léků. V případě nevyléčitelně nemocných

obvykle s těžkými bolestmi se podávává řada utišujících sedativ analgetik někdy i halucinogenů (morfium) a jiných farmak, které

působí depersonální a dereálné stavy, a to nehovořím o ovlivňování ze strany personálu či příbuzných, jejichž motivy mohou být

pochybné.Propouštěli jsme např. na psychiatrii lidi, na revers, aby bez našeho vědomí podepsali majetkové smlouvy a po návratu jsme se

dozvídali ,že tito pacienti byli oloupeni.Do jejich smrti je již nikdo nenavštívil. Byl jsem svědkem kdy se na odděleních prováděly

pokusy s novými léky s přípustným procentem úmrtnosti "pokusných  osob. "Vše" pod lékařským dohledem".  Je jasné, že tlak příbuzných v

případě "nevyléčitelně nemocných" bude mít i tuto majetkovou motivaci, a to se nezmiňuji o jiných motivacích, např. politické, s

cílem zbavit se nějakých osob, nebo je společensky,profesně znemožnit..Na psychiatrii jsem tehdy obsluhoval lidi,kteří byli

takto odstraněni ze společnosti a na mou osobu později byly činěny manipulativní zastrašovací tlaky, když jsem později byl členem

ilegálního křesťanského společenství za strany StB. Protože žijeme v době, kdy informace DNA budou běžným zdrojem intimních informací o

každém z nás,ulehčí se svědomí mnoha "lékařů", poukazem na nezvratné informace o budoucnosti pacientů. Nepochybně budou tyto informace

DNA osob používány nejen ke sledování lidí, ale k řízené strukturalizaci společnosti, např. snížení počtu neproduktivního

obyvatelstva a k tomu by se měla euthanasie stát jedním z nástrojů center řídících společnost i v globálnějších rozměrech.

 

 Druhý prvek, totiž argument o nevyléčitelnosti je rovněž pochybný. Léta studuji a praktikuji přírodní medicínu a praxí léčebného

hladovění jsem se osobně v domácích podmínkách např. zbavil chronické artritidy, která mne mohla zařadit do skupiny trvalých invalidů.Dle

lékařky to byly nevyléčitelná forma nemoci. Také jsem se během postu modlil k Pánu Ježíši a to byl nadpřirozený faktor mého uzdravení

této a jiných nemocí..Přírodní medicína nezná pojem "nevyléčitelné nemoci". To je v řádu přírodním.Tím spíše "rhema-terapie," to je

lékařství na základě Božího Slova. Jako věřící v Pána Ježíše Krista jsem byl svědkem nadpřirozeného uzdravení své osoby z řady

"nevyléčitelných chorob" a byl jsem svědkem uzdravení lidí ze smrtelných stavů rakoviny, a to během několika okamžiků. I zde je

cesta pro tak zvané nevyléčitelné a tzv. nezvratné stavy. Jestliže oficielní medicína zatajuje jiné léčící alternativy, nebo vědecky

nedoporučuje řešení stavů nevyléčitelně nemocných, cestou přírodní medicíny nebo lékařství nadpřirozenou cestou, která je v Ježíši

Kristu Spasiteli poskytnuta národům, nemá právo rozhodovat o životě a smrti osob, které Bůh stvořil. Také motivace různých

farmaceutických lobby (monopolních výrobců léků) zde hraje jistě rozhodující roli a tak je svědomí lékařů a jiných

zainteresovaných osob vystaveno mnoha tlakům.Především v případě barbarské praxe potratů a v případě vraždění dospělých s názvem

euthanasie. Současný etický trend společnosti dle mého názoru je nevhodný pro nějaké legislativní kroky a závěry.

 

Za Fórum angažovaných křesťanů- Vaclav Lamr 774624852

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář