Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak jsem to prožil v Senátu - konference na téma: ,,Křesťanství a demokracie dnes,,.

8. 11. 2008

Jak jsem to prožil v Senátu.

 Dne 4. 11.2008 proběhla za nápadně velké účasti v prostorách Senátu ČR v Praze  konference na téma: ,,Křesťanství a demokracie dnes,,. Byla tam  rozebírána kniha profesora Petra Fialy, rektora  Masarykovy brněnské university zabývající se sekularizací společnosti. Byl přítomen jako host konference, aby tuto studii zpřístupnil posluchačům. Hovořil mimo jiné o značně omezených možnostech křesťanských stran v Evropě a v našem politickém prostředí. Svou knihu uvedl jako podklad pro následující úvahy a diskusi a rozebral z ní hlavní myšlenky. Tato studie se stala něčím aktuálním pro členy KDU-ČSL, zvláště po volebním neúspěchu do krajských a senátních voleb. Konkrétně se rozebíraly i příčiny situace, kdy se KDU-ČSL neprosadila ve volbách a byla vyslovována obava, že se tato strana nemusí dostat příště do parlamentu. Myšlenky ze studie jmenovaného rektora pro mne byly překvapivé a poučné. Především tím, jak se dá akademicky zkoumat společenské a politické situace. Ovšem užitečné rady tohoto muže byly v minulosti, jak sám řekl, opomíjeny. Až dnes si jeho zkoumání dali na stůl k prostudování lidé z vedení strany. Snad není již pozdě.
   Do konferenčního sálu Sněmovny dle organizátorů přišlo překvapivě hodně lidí. Byly to většinou členové a příznivci strany KDU-ČSL. Zřejmě přijeli očekávat konkrétní a strategická řešení a rozhodnutí. Také jsem očekával jako jiní na tomto povolebním křesťanském setkání odpovídající postoj pokání, jasnější sebereflexi. Slyšel jsem však spoustu zajímavých myšlenek. Jeden řečník, františkán aspoň vyzdvihl potřebu modliteb. Jiný řečník rozebíral heslo lidovců z minulých parlamentních voleb: klidná síla. Myslel jsem přitom na potřebu moci Ducha svatého, který by tu měl vanout. Jak v prostorách Senátu tak vedle v Parlamentu. Zněly tu zajímavé teorie, které  ovšem nemohly v člověku zanítit nějaké odhodlání. Ale také někdo mluvil o naději. Osobně jsem očekával výzvu o potřebě pokání, nutnost pokory, a závislosti na Bohu. Také mnozí jistě vyhlíželi slovo o potřebě, aby do vedení strany bylo dosazeno vedení s čistým štítem a lidé charakterní a moudří. Pravděpodobně se to prosadí v nejbližším sněmu a setkáních KDU-ČSL. Ta strana má jistě velký potenciál, ale musí ho objevit v Pravdě. Neměla by chybět v parlamentu po příštích volbách, protože prezentuje křesťanské konzervativní hodnoty. A může aspoň upozorňovat na negativní jevy ve společnosti. To je velkou výzvou a odpovědností i pro nás, věřící nestraníky. Měli bychom se nyní mnohem více angažovat ve veřejných věcech na komunální a celostátní rovině.
Ctnost a mravnost jsou vlastnosti, o kterých si lidé myslí, že by je křesťané měli mít. Naším kreditem není ovšem naše kvalitní jednání, ale postavení v Kristu. On je naše skutečná spravedlnost. Bez něho nemůžeme nic.
   Bylo to vlastně většinové setkání římských katolíků s evangelikálními jedinci. Během diskuse se tak představili i někteří z nekatolických sborů. Rozdával jsem zájemcům ,,Hlas mučedníků,, své plakáty, grafiky  a výzvu, totiž  projekt na téma: ,,Záchrana světa skrze Slovo Stvořitele,, který jsem nedávno poslal do světového centra Google.

   Když se diskusní blok blížil ke konci, dostal jsem aktuální slovo z Písma. Když mne konferenciérka vyzvala, řekl jsem úvodem poselství ve formě aforizmů: ,,Prohráváš-li, zůstaň v ofenzivě,, ,,Silní mají pravdu, ale Pravda je silnější,,. Potom  jsem přiblížil aktuální výzvu, kterou mi Pán dal pro toto setkání. Totiž příběh městečka, napadeného silným nepřítelem, které bylo zachráněno mužem, který byl chudý, ale moudrý. / viz Kazatel 9.14-18 / To je postavení nás křesťanů v Česku. Máme být chudí duchem, abychom dostali nadpřirozenou moudrost a pomazání, abychom zachránili společnost, Česko, Evropu. Jsou tam pro členy KDU-ČSL, ale nejen pro ně, asi tři rady: ,,Lepší je moudrost než síla / tedy i ta klidná / Jistě ne naší mocí, ale Duchem Pána můžeme něco vykonat v národě. Dále jsem četl, že máme raději ,,poslouchat moudrost moudrých než křik panující mezi blázny.,, / Myslím tím křik, nejen
v masmediích, ale i občas na rozhodujících místech společnosti. / Je tam i napomenutí pro křesťanskou politickou stranu, že moudrost, která je zosobněna v Ježíši, stvořiteli světa, je lepší než různé válečné i masmediální politické nástroje. Moudrost souvisí s Boží bázní,
s odhodláním respektovat Boží řád. Nakonec jsem  opakoval myšlenku, kterou jsem před časem řekl osobně presidentu Václavu Klausovi: PRAVDA PÁNĚ SKUTEČNĚ ZVÍTĚZÍ
v tomto národě. Není žádné moci, ideologie, autority či síly, která by tomu mohla zabránit. Řekl jsem mu, že tou Pravdou je sám Pán Ježíš Kristus. V Něm jsme vítězové. A to platí i pro nás tady na konferenci.
Předseda  konference dodal: ,,Slyšeli jsme moudré slovo:,,Prohráváš-li, zůstaň v ofenzivě.,, To je pro naši stranu aktuální. Potom vše skončilo a lidé se přemístili do vedlejšího sálu na občerstvení, kde se vedly osobní rozhovory účastníků setkání. Využil jsem toho a dal své prohlášení a grafiky panu Čunkovi, Kasalovi a Pithartovi, kteří se také dostavili. A nakonec
 i jiným zájemcům. Panu předsedovi konference, který vše řídil, jsem  řekl, aby si přečetl první verše z Židů 12.1-5. Jako křesťané se v této složité době máme dívat na Vůdce
a dokonavatele naší víry, Ježíše a připomínat si aktuální odkaz našich Českých mučedníků.
  Když jsem opouštěl Senát, zjistil jsem, že mi zbylo ještě jedno heslo, které jsem rozdával
v Senátu s jinými grafikami a dal jsem to na stůl vrátnice:
,,Respektujte Boží řád, odvrátíte Český pád,,.

Václav Lamr.  www.lamr.estranky.cz
Fórum angažovaných křesťanů SR a ČR

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář